Якщо система водопостачання промислового підприємства призначена для забезпечення підтримки необхідного режиму виробництва, то система водовідведення призначена для забезпечення відведення та очистки відпрацьованої води, яка в результаті контакту із продуктами виробництва, перетворюється у стічну воду. Після очистки стічних вод, вони можуть бути скинуті на міські очисні споруди для сумісної очистки і подальшого скиду у водойми або повторного використання у виробництві. Для забезпечення водою промислово-господарського комплексу необхідно мати цілий ряд споруд для забору води, її підйому, очистки, накопичування, транспортування і розподілу. Набір цих споруд залежить від наявності і якісних показників водних джерел, вимог споживачів до води та кількості споживачів, складу самих споживачів, наявності обладнання, матеріалів тощо. В усіх країнах світу споживання води галузями народного господарства збільшується з року в рік, а це веде до зростання навантаження на природні водні джерела і на системи водопостачання та водовідведення. На сьогоднішній день промислові підприємства України все ще споживають значну кількість води з природних джерел. До найбільш значних споживачів води у промисловості відносяться підприємства чорної металургії. Незважаючи на те, що на цих підприємствах достатньо широко застосовується оборотне водопостачання, об’єм якого в Україні перевищив 80 %, кількість стічних вод, що скидаються у водойми ще дуже велика і складає 1,5 млрд. м3/рік. Захист водоймищ від забруднення стічними водами це в першу чергу правильне вирішення споживання води промисловістю. На сучасному етапі розвитку народного господарства існуючий розподіл на водопостачання та водовідведення втрачає свій смисл та перетворюється у єдиний комплекс – водне господарство того чи іншого виду виробництва, де головне завдання –це створення систем без скиду стічних вод, тобто створення замкнених систем оборотного водопостачання, наслідком яких є значне скорочення добору свіжої води з природних джерел. Дисципліна “Особливості водопостачання та водовідведення різних промислових підприємств” вивчає питання організації водного господарства підприємств, які відносяться до категорії найбільш водоємних, а також таких, що дають найбільший внесок в забруднення навколишнього середовища, створення оборотних та замкнених систем водопостачання. Вивчення дисципліни базується на знаннях, що одержані студентами на 1-4 курсах з таких дисциплін, як “Теоретичні основи очистки води”, “Технологія очистки промислових стічних вод”, “Раціональне використання і охорона водних ресурсів”. Ця дисципліна є однією із завершальних у підготовці інженера за фахом водопостачання та водовідведення, вододіючого методами і засобами очистки природних та стічних вод, а також знаннями, які враховують особливості проектування, дослідження та експлуатації вказаних систем. Вивчення цієї дисципліни дозволить майбутньому фахівцю оцінювати вплив особливостей систем водопостачання і водовідведення промислових підприємств на надійність їх експлуатації і в кінцевому підсумку на надійність захисту водних об'єктів від забруднення стічними водами.

Жироуловитель

Жироуловитель(Сепаратор жира) – это оборудование, предназначенное для очистки сточных вод от жиров и масел, как растительного, так и животного происхождения. Жироотделитель обязательно устанавливается в кафе, столовых, ресторанах, мясоперерабатывающих и птицеперерабатывающие комбинатах, маслобойнях, на консервных, кондитерских, хлебопекарных производствах и везде, где стоки необходимо очищать от жира и взвешенных частиц. Наш новый ресурс о жироуловителях- жироуловитель.in....

Адреса:
Конотоп, вул.Успенсько-Троїцька 37а
Сумська обл.
Телефон:
Тел. / Факс:
(05447)6-31-59
(05447)6-31-59

Жироуловитель для кафе

Жироуловитель с производительностью — 0,15 л/сек, объем залпового сброса 40л, габаритные размеры: длинна 520мм, ширина 370 мм, высота 370 мм. СЖ-3 — полипропиленовый жироуловитель, относящийся к эконом-классу, предназначен для установки в частных домах, а также на предприятиях с небольшим количеством сточных вод, которые требуют очистки.В другие регионы доставка осуществляется курьерской службой «Автолюкс»....

Адреса:
Конотоп, вул.Успенсько-Троїцька 37а
Сумська обл.
Телефон:
Тел. / Факс:
(05447)6-31-59
(05447)6-31-59

Фильтры для воды и воздуха

Производим фильтры осадочные механической очистки с двойным фильтрующим элементом. Фильтрующие сетки взаимозаменяемые и имеют три варианта исполнения. Сертифицированы. Гарантия качества....

Категорія: Фільтри для води

Адреса:
Запорожье, Заднепровская, 13
Запорізька обл.
Телефон:
+38(061)7015305

Детальніше
Сайт создан:
YonaStudio.com
Реклама на buymore.pro Техпідтримка Заводи України
Контактна інформація Довідкова інформація
Порівняння платних пакетів послуг