Підшипники кочення мають різні конструктивні різновиди, що визначають їх класифікацію: - за напрямком дії сприйманого навантаження – радіальні, що сприймають навантаження, що діє перпендикулярно осі обертання підшипника; упорні, розраховані на навантаження, що діє уздовж осі обертання підшипника; радіально-упорні – під комбіноване навантаження, що одночасно діє на підшипник у радіальному й осьовому напрямках, причому переважним може бути як осьове, так і радіальне навантаження; упорно-радіальні – в основному під осьове навантаження; конусні. - за формою тіл кочення – кулькові і роликові. Роликові підшипники залежно від форми роликів розділяють на наступні групи: із короткими циліндричними роликами; із довгими циліндричними роликами; із витими роликами; із голчастими роликами; із конічними роликами; із сферичними роликами; - за числом рядів тіл кочення – одно, двох, чотирьох і багаторядні; - за основними конструктивними ознаками – такі, що само установлюються, і такі, що не само установлюються; із циліндричним або конусним отвором внутрішнього кільця; одинарні або подвійні; здвоєні, зтроєні і т.ін. Вибір типа підшипника залежить від його призначення та умов роботи. Для малих навантажень використовують зазвичай кулькові підшипники. При більш значних навантаженнях та діаметрах (d>100 мм) застосовують роликові підшипники. Конічні роликопідшипники, що мають більшу вантажо під’ємність та зручно регулюються, використовують при складних навантаженнях, особливо у автомобілебудуванні. Якщо вал повинен допускати осьові переміщення, що обмежені певними розмірами, слід використовувати однорядні роликопідшипники. Голчасті підшипники із внутрішнім кільцем або без нього, для яких характерний невеликий зовнішній діаметр, знаходять застосування при обмежених габаритах опори. Кулькові підшипники менш вимогливі до змащування, ніж роликопідшипники, тому їм слід віддавати перевагу в умовах експлуатації, що не потребують частого змащування або огляду. Там, де необхідне часте розбирання, більш зручними є підшипники відкритих типів (однорядні роликопідшипники, конічні роликопідшипники, магнітні кулькові підшипники).

Детальніше
Сайт создан:
YonaStudio.com
Реклама на buymore.pro Техпідтримка Заводи України
Контактна інформація Довідкова інформація
Порівняння платних пакетів послуг