Статті

Сортамент феросиліцію ДСТ 1415-78

06.07.2012 | Опубліковано в: Хімічна галузь

Феросиліцій представляє собою велику групу сплавів системи залізо-кремній і призначений для розкислення і легування сталі. Він широко застосовується в ливарній промисловості при виробництві виливків з чавуна і сталі. У відповідності зі стандартом ДСТ 1415-78 (зі зміною №3 від 1988 р.... Детальніше →

Технологіяї виплавки кремнію в дуговій печі на постійному струмі

06.07.2012 | Опубліковано в: Хімічна галузь

Технологія виплавки кремнію, як і інших феросплавів у рудовідновних електропечах на перемінному струмі, поряд з багатьма позитивними параметрами, має і деякі недоліки, що пов'язано з рядом специфічних ефектів, характерних для використання трифазної системи великих перемінних струмів.... Детальніше →

Технологія виплавки кристалічного кремнію

06.07.2012 | Опубліковано в: Хімічна галузь

Кристалічний кремній використовується у виробництві ливарних кремнійалюмінієвих сплавів (типу силумінів), хімічній і електронній промисловості (після додаткового очищення технічного кремнію від домішок) та ін. галузях техніки. Кремній одержують відновленням SiО2 вуглецем.... Детальніше →

Електричний опір шихтованої суміши

05.07.2012 | Опубліковано в: Хімічна галузь

Важливою властивістю шихти для одержання феросплавів вуглецевотермічним процесом із зануреними в шихту електродами є її питомий електричний опір r, який за інших рівних умов залежить від кількості і гранулометричного складу коксу, кварциту, інших компонентів шихти.... Детальніше →

Якість вуглецевих відновників

05.07.2012 | Опубліковано в: Хімічна галузь

Основні вимоги до якості вуглецевих відновників різні при одержанні кожної групи феросплавів і включають контроль наступних показників: 1) вміст твердого (нелетучого) вуглецю, летучих речовин, робочої вологи і сірки; 2) кількості і хімічного складу золи; 3) питомого електричного опору; 4) ... Детальніше →

Якість кварцитів для виплавки кристалічного кремнію

05.07.2012 | Опубліковано в: Хімічна галузь

Кварцити представляють гірську породу, яка складається з кварцу, зцементованого кварцовим же матеріалом.... Детальніше →

Сортамент кристалічного кремнію

05.07.2012 | Опубліковано в: Хімічна галузь

Кремній технічної чистоти (96-99%), так званий за ДСТ 2169-69 кристалічним, одержують відновленням його з кварцу або кварциту вуглецем в дугових рудовідновних електропечах на перемінному або постійному (рідше) струмі.... Детальніше →

Теоретичні основи відновлення кремнію вуглецем

03.07.2012 | Опубліковано в: Хімічна галузь

Балансова реакція, яка характеризує процес відновлення кремнію з кремнезему вуглецем, при одержанні кристалічного кремнію може бути представлена в наступному виді: SiО2 + 2С = Si + 2СО; Теоретична температура початку реакції (∆G = 0) 1942 K (1669оС).... Детальніше →

Властивості кремнію його хімічних сполук

03.07.2012 | Опубліковано в: Хімічна галузь

Кремній відноситься до VIa групи Періодичної системи елементів Д.І.Менделєєва, порядковий номер кремнію 14, атомна маса 28,08, конфігурація електронної оболонки 3s23p2, виявляє ступінь окислення 4 (найбільш стійка), 3, 2 і 1. Температура плавлення кремнію 1415оС, температура кипіння 3250оС.... Детальніше →

Виробництво сухого печива крекеру

23.06.2012 | Опубліковано в: Технологія виробництва

Крекер має тендітну шарувату структуру і за цією ознакою наближається до затяжної печенчі. Проте в технології його приготування є значні відмінності.... Детальніше →

Сайт создан:
YonaStudio.com
Реклама на buymore.pro Техпідтримка Заводи України
Контактна інформація Довідкова інформація
Порівняння платних пакетів послуг